Terracotta Museu

La Bisbal d'Empordà

La ceràmica ha estat i és encara l’activitat més emblemàtica de la Bisbal d’Empordà. A redós seu s’ha configurat un dels principals motors econòmics de la ciutat que ha donat feina (i encara en dóna) a un percentatge important de la població local. D’altra banda, estem davant una activitat que arranca de temps reculats (la primera notícia documental que dóna raó de l’ofici de terrisser a la Bisbal es troba en el capbreu de 1511) i que en el decurs dels anys ha anat creant un important patrimoni material.

Terracotta Museu de la Bisbal, doncs, té com a finalitat la preservació, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni material i cultural vinculat a la ceràmica bisbalenca, vertebrar una proposta d'interpretació del sistema socioeconòmic generat per aquesta indústria -un model social que històricament ha comportat unes pautes socials i culturals específiques-, així com també donar a conèixer el procés d'industrialització particular esdevingut dins aquest àmbit. És en aquest sentit que el Terracotta Museu representa per a la indústria ceràmica de la Bisbal d'Empordà i de les comarques gironines un emblema sectorial de primer ordre; sens dubte el museu és, en aquests moments, l'aposta cultural de més projecció de la ciutat.

Web

Com arribar