Museu d'Història

Sant Feliu de Guíxols

L’exposició enceta una nova etapa per al MHSFG a la nova seu de l’Antic Hospital que fa que, en línia amb els museus actuals, es reivindiqui com un dispositiu cultural de primer ordre que vol plantejar a la societat qüestions que per a les persones són percebudes com a properes.Per això, aquesta mostra combina el gaudi estètic i lúdic, amb el coneixement de la història recent i la societat actual, a partir de mutacions socioeconòmiques i culturals que van tenir lloc en la transició del darrer terç del segle XIX al segle XX i que van implicar l’entrada del municipi a la modernitat fins el moment actual.Aquesta síntesi al llarg de tres segles (XIX, XX i el present) beu de la investigació desenvolupada a l’entorn dels Tallers d’Història i recerques recents del propi equip tècnic del Museu d’Història. L’estudi aprofundit des dels anys 1990 de les diverses etapes i canvis en la societat guixolenca que van desembocar en diferents mostres així com gran entrada de peces de caire etnològic és la primera capa del guió i fons exposat. A aquesta se li ha de sumar les darreres recerques, en especial aquelles sobre el turisme de mitjan s. XX i la reflexió sobre el propi concepte de societat i de famílies que conformen aquesta societat guixolenca.

Web

Com arribar